Bilet do serca Jan Paweł Wielki
Już CZAS na podróż do... wnętrza własnego SERCA
Wydrukuj Bilet do serca

MIŁOSIERDZIE
Jeżeli uznasz, że chcesz oddać hołd osobie i dziełu Papieża, to fundusze, jakie chciałbyś przeznaczyć na wyjazd (lub choćby ich część) możesz przekazać na jedno z dzieł realizujących to co było przesłaniem papieskiego pontyfikatu - Miłosierdzie.

ROZEJRZYJ SIĘ DOOKOŁA
Żyjemy w kraju gdzie jest masa potrzebujących - głodni, bezdomni, bezrobotni, zapomniani przez najbliższych, samotne matki, chorzy w hospicjach, czy choćby młodzież pozbawiona środków na dalszą edukację...
Pomoc dla nich wymaga także zaangażowania środków finansowych - głodnych nakarmić, nagich przyodziać...

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA POTRZEBY INNYCH
Możesz udzielić wsparcia jednej z ogólnokrajowych organizacji albo pomóc w swojej najbliższej okolicy. Wybór pozostawiamy każdemu uczestnikowi akcji.

LISTA którą publikujemy poniżej jest przykładowym zbiorem informacji o dziełach, które skupiają się na aktywnej pomocy.

BILET DO SERCA - PAMIĄTKA PODRÓŻY DO WNĘTRZA WŁASNEGO SERCA
Fundusze przeznaczone na taki cel możesz osobiście zapisać na blankiecie w formie BILETU DO SERCA, który będzie tak samo wartościową pamiątką TWOJEGO UDZIAŁU w tej historycznej chwili jak przechowywany w domowym albumie bilet do Rzymu.

W rzeczywistości jest to ŚLAD NASZEJ PODRÓŻY DO... WNĘTRZA WŁASNEGO SERCA - a własnoręczny podpis zaświadczy o szczerości intencji.

Pozostanie potwierdzeniem dokonanego wyboru.

 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
  [wolontariat na rzecz potrzebujących, pomoc stypendialna dla młodzieży uczącej się]
  PKO S.A. V o/Lublin 04 1240 1503 1111 0000 1753 1726
 • Caritas Polska
  - PKO BP SA I O/Centrum Warszawa, 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
 • Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
  - Bank PEKAO S.A., XIII O/Warszawa, 75124020341111000003068582
 • Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi- Zakład Dla Niewidomych W Laskach
  - Banku Rozwoju Eksportu SA w Warszawie, 02 1140 1010 0000 4399 5800 1002
 • Fundacja Jana Pawla II, Rzym-Lublin
  (stypendia dla modzieży z krajów Europy Środkowej i Wschodniej studiującej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim)
  - 44 1160 2202 0000 0000 6081 0379
 • Wspólnota Chleb Życia (S. Małgorzaty Chmielewskiej)
  - Bank Spółdzielczy Raszyn, 73800400022001000012700001
 • Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
  - Bank Millennium S.A., 03 1160 2202 0000 0000 6017 6058
  - Bank Pekao S.A. III o/Lublin, 73 1240 2382 1111 0000 3923 3280
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Astmą, Chorobami Reumatycznymi oraz Mukowiscydozą, [adres: 20-093 Lublin, ul.Chodźki 2/ tel. 081 718 54 77]
  - Bank Millennium o/ Lublin 33116022020000000028799413
 • Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
  - 82 1240 1082 1111 0010 0082 8740
 • Hospicjum św. Łazarza w Krakowie
  - Bank Pekao S.A. I O/Kraków 38 1240 1431 1111 0000 0976 3744 (konto w PLN)
 • Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
  [m.in.ul. Zielona 3, 20-082 Lublin]

  - PKO BP II o/Lublin 35 1020 3150 0000 3702 0003 3936
 • Stowarzyszenie im. Błogosławionego Piotra Jerzego Frassati "Frassatianum"
  ul. Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin, tel. (81) 533-08-25, (81) 445-40-91
  [wszechstronna pomoc dla osób potrzebujących, wsparcie duchowe i materialne młodzieży, szczególnie akademickiej]
  - BGŻ S.A. oddz. w Lublinie 592030 0045 1110 0000 0050 6450
 •  

TAK, chcę wziąć udział w akcji BILET DO SERCA! < DRUKUJ BILET >

[Bilet jest w formie PDF. Plik PDF możesz otworzyć za pomocą programu Acrobat Reader]

Nie pojechałeś do Rzymu?
Dla oddania hołdu Papieżowi możesz także zrobić dużo dobrego wokół siebie!
stąd: BILET DO SERCA

bilet do serca - to pomysł akcji społecznej powstały pod wpływem informacji o ogra- niczonej liczbie miejsc w po- ciągach/ samolotach/ auto- busach, które mogłyby dowieźć Polaków pragnących osobiście uczestniczyć w uro- czystościach pogrzebu
Jana Pawła II.

Szacunek przestanie już być okazywany wyłącznie GESTEM. Stanie się naszym DZIEŁEM.

"...potrzebna jest dziś +wyobraźnia miłosierdzia+
w duchu solidarności
z bliźnimi..."
Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. i beatyfikacji, Kraków - Błonia, 18.08.2002

Kliknij tutaj aby zobaczyć przykładową lista organizacji charytatywnych.
Do góry
Kontakt | Inicjatywa